Robert Golob

Robert Golob-webDr. Robert Golob, predsednik uprave

Eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji je leta 1989 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, magistriral tri leta pozneje, doktorski naziv pa pridobil leta 1994. Področje njegovega dela je obratovanje in deregulacija elektroenergetskega sistema (EES) ter prestrukturiranje elektrogospodarstva in trgov električne energije. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in se leta 1997 zaposlil kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike; med letoma 1999 in 2002 je opravljal naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike.

Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES. Vodil
je številne temeljno raziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe elektrogospodarstva Slovenije. Leta 2002 je ustanovil in postal direktor podjetja Istrabenz Gorenje, d.o.o. (zdaj IGES). Dr. Robert Golob je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; leta 2011 je nastopil nov petletni mandat na mestu predsednika uprave družbe GEN-I, ki ga zaseda od leta 2006.

Posted in EPC3.