Evropsko gospodarsko in s tem slovensko se bolj kot kadarkoli prej staplja s svetovnimi gospodarstvi in energetika je le del tega procesa. Odločanje in iskanje novih poti v nacionalni energetiki je vse kompleksnejše. Odprt in poglobljen dialog med oblikovalci energetskih politik doma je nujen in osnova za poenotenje navzven ter za enakopravno vključitev v evropsko energetsko politiko. Projekt Razmislek o energetiki v okvirih panožnega (Energetska zbornica Slovenije) in strokovnega združenja (Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta) želi tvorno prispevati k oblikovanju teh nacionalnih poti do ciljev.

Ljubljana Time-lapse from Tadej Zlahtic on Vimeo.