Peter Gašperšič

Peter Gaspersic-webDr. Peter Gašperšič, rojen 19. septembra 1965 v Novem mestu, je doktor tehniških znanosti s področja gradbeništva. Svojo profesionalno pot je začel na akademskem področju, in sicer kot mladi raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri je tudi diplomiral in za svoje diplomsko delo prejel Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani. Akademska znanja je nadgrajeval v Združenih državah Amerike, kjer se je strokovno ukvarjal s praktičnimi vidiki potresne varnosti konkretnih premostitvenih objektov.
Iz akademskih vod ga je pot vodila v gospodarstvo, kjer je sedem let delal kot vodja več investicijskih projektov gradenj ter inženiringa gradenj za različne investitorje. Pri tem delu se je natančno seznanil z vsemi vidiki operativnega vodenja projektov v gradbeništvu: pridobivanje del, projektiranje, izvedba in nadzor.
Poslovno kariero je nadaljeval v slovenski državni upravi, kjer je v desetih letih opravljal vrsto vodilnih nalog, od vodenja sektorja in direktorata, do opravljanja nalog državnega sekretarja, vse na področju prometa, infrastrukture in graditve. Gre torej za strokovnjaka, ki s svojimi delovnimi izkušnjami na ministrstvo za infrastrukturo prinaša tako rekoč idealno zmes akademskih kompetenc, izkušenj dela v gospodarstvu pri vodenju investicijskih projektov ter strateške vizije urejanja sistemskih vprašanj na delovnem področju ministrstva.

 

Posted in EPC3.