Spoštovani,

 

skladno s 3. odstavkom 13. člena Statuta Društva, vas vabim na Občni zbor Društva Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC).

Občni zbor bo v četrtek, 21. marca 2019, ob 10. uri, v prostorih Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj (sejna soba v 2. nadstropju).

Na zboru bomo:

  1. Obravnavali stanje SNK WEC, sodelovanje z WEC in s tem povezani dogodki
  2. Obravnavali poročilo o minulem delu ter finančno poročilo
  3. Obravnavali prihodnje oblike delovanja SNK WEC.

Glede na 14. člen Statuta je Občni sklepčen, če je prisotnih polovica članov. Če obči zbor ni sklepčen, se zasedenje odloži za 30 minut. Po tem času je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov društva.

 

Predsednik, dr. Franc Žlahtič

 

Priloge:

  • Poglavitne aktivnosti WEC Slovenija v letih od 2010 do 2019
  • Podatki iz letnega poročila za obdobje 01. 1. 2018 – 31. 12. 2018
  • Predlog sklepov