Mateja Čuk

Mateja cuk EPC4Mateja Čuk je odvetnica z v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., kjer ji poseben izziv med drugim predstavljajo energetska pravna vprašanja. Svojo energetsko pot je začela na Direktoratu za energijo na Ministrstvu RS za okolje in prostor leta 2004, takoj po vrnitvi s podiplomskega študija prava na Univerzi v Amsterdamu, kjer je pridobila naziv magistrica pravnih znanosti. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila pri slovenskem operaterju trga z električno energijo družbi Borzen, d. o. o., kjer je tri leta vodila tudi Službo za pravne in kadrovske zadeve. Bila je aktivna v različnih interesnih združenjih, kot sta EUROPEX in EURELECTRIC. Redno je predavala in bila imenovana za izpraševalko pri državnem usposabljanju in preizkušanju znanj upravljavcev energetskih naprav pri Zvezi društev energetike Slovenije in Izobraževalnem centru energetskega sistema. Imela pa je tudi priložnost, da je ureditev slovenskega trga z električno energijo predstavila slovenskim višjim in upravnim sodnikom. Je avtorica priročnika Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema, ki ga je izdal ICES, in avtorica prispevka o slovenskem prenosu tretjega energetskega svežnja v knjigi, ki je tik pred izidom: Legal Aspects of EU Energy Regulation .

Posted in EPC4.