EPC 5 (2017)

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) nadaljuje z razpravami v okviru dogodkov Razmislek o energetiki – Energy Policy Consideration. Letošnja konferenca je že peta, posvečena je nacionalni energetiki in s tem Energetskemu konceptu Slovenije (EKS).

 

EKS določa Energetski zakon kot osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program in ga na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije. Z njim se na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

 

Z EKS se določijo:

  • projekcija energetske bilance in način oskrbe ter ravnanja z energijo, ki temeljita na dvajsetletni razvojni projekciji države, upoštevajoč tehnološke, okoljske in geopolitične smeri razvoja;
  • cilji države pri oskrbi in ravnanju z energijo;
  • potrebni ukrepi za doseganje ciljev iz prejšnje alineje;
  • obveznosti glede obnovljivih virov energije;
  • kazalniki po pripadajočih ciljih energetske politike programskega proračuna Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je pred dvema letoma pripravilo in javno predstavilo posvetovalni dokument Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Vse doslej je bil dokument kakovostno javno obravnavan in na temelju tega procesa je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog Energetskega koncepta Slovenije. Dokument bo javno objavljen v prihodnjih dneh, torej neposredno pred EPC V, kjer bomo imeli priložnost predlog EKS-a in teme, ki jih odpira, med prvimi javno obravnavati.

 

Letošnjo konferenco smo tako poimenovali

EPC V: Razmislek o energetiki – Energy Policy Consideration: Na poti k Energetskemu konceptu Slovenije – On the path to the Slovenia’s energy concept.

 

Konferenca EPC V se bo tematsko navezovala na dosedanje konference in okrogle mize, ki so jih spremljale v minulem obdobju (http://energypolicyconsideration.eu/):

  • september 2013, Ljubljana, EPC I: Energy Policy Consideration – Razmislek o energetiki: Present state and development – Stanje in razvoj, Ljubljana, Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta in Energetska zbornica Slovenije
  • maj 2014, Ljubljana, EPC II: Energy Policy Consideration – Razmislek o energetiki: The urgency of international cooperation – Nujnost sodelovanja energetskih politik, Ljubljana, Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta in Energetska zbornica Slovenije
  • april 2015, Ljubljana, EPC III: Energy Policy Consideration – Razmislek o energetiki: National Energy Roadmaps to 2050 – Nacionalni energetski kažipoti v 2050, Ljubljana, Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta in Energetska zbornica Slovenije
  • marec 2016, Ljubljana, EPC IV: Razmislek o energetiki – Energy Policy Consideration: Upravljanje podnebno-energetske politike – Governing a Climate Energy Policy, Ljubljana, Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta in Energetska zbornica Slovenije

 

Konferenca bo sestavljena iz uvodnega dela, v katerem bo Ministrstvo za infrastrukturo predstavilo dokument in obravnavano snov, ter drugega dela, ki bo namenjen obravnavi poglavitnih tem dokumenta. Na EPC V bomo oblikovali sklepe o Predlogu EKS.

 

SNK WEC organizira EPC V z Energetsko zbornico Slovenije in Svetom za energetiko – Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

 

Dogodek bo 6. junija 2017, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Gospodarske zbornice na Dimičevi 13, Ljubljana.

 

 

 

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta

Franc Žlahtič

 

 

Energetska zbornica Slovenije

Marjan Eberlinc

 

Svet za energetiko – Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Prof. Alojz Poredoš