Vsebina – EPC 3

Razmislek o energetiki – Energy Policy Consideration

Nacionalni energetski kažipoti v 2050 – National Energy Roadmaps to the 2050

 

Ljubljana, 24. april 2015

 Odziv na konferenci v letih 2013 in 2014 v Sloveniji ter tujini nas je spodbudil k organizaciji novega dogodka pod krovnim naslovom Razmislek o energijiEnergy Policy Consideration. Aktualnih snovi za razpravo s področja energetike je na pretek. Odprt in poglobljen dialog med oblikovalci energetskih politik doma je nujen in predstavlja osnovo za poenotenje stališč navzven, obenem pa je pogoj za enakopravno vključitev v energetsko politiko Evropske unije. Nacionalna energetika mora temeljiti na nacionalnem konsenzu, pri zavedanju priložnosti pa mora postati ambicioznejša.

Evropsko gospodarstvo se bolj kot kdajkoli prej zliva s svetovnimi. Nekatera izmed njih še vedno presenečajo z gospodarsko rastjo in s tem povezano porabo energije. Potreba po energiji in njena poraba je v večini rastočih gospodarstev še vedno postavljena pred okoljske cilje. Strateški boj za energetske vire po svetu je dolgoročen in ni naravnan po tržnih oziroma ekonomskih principih »win-win«. Energetska politika Evropske unije potrebuje za svojo, globalni konkurenci izpostavljeno gospodarstvo, tudi dolgoročno in stabilno usmerjenost na področju energetske politike, zato so zahteve za njene spremembe in prilagoditve vse jasnejše. To pomeni, da je Energetska unija potrebna tudi zaradi usklajenega udejanjanja brezogljične prihodnosti. Klimatska konferenca Združenih narodov COP 21, ki bo letos potekala v Parizu, si je postavila ambiciozen cilj, in sicer sklenitev zavezujočih klimatskih ciljev. Pomemben del teh pa so tudi energetske politike.

Konferenca bo izpostavljala aktualno tematiko v povezavi z energetsko politiko in vse tisto, kar bo potrebno udejanjiti za doseganje zavezujočih energetsko-podnebnih ciljev doma. To je naloga Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Ta mora v državi postaviti strategijo, vendar pri tem ni omejen le na nacionalne meje, zato bodo predmet razprave na konferenci vsa področja energetike. Izhodišča predstavljajo nacionalno zavezujoči cilji, poti do njih so izzivi posameznih področij in seveda njihovih nosilcev. Namen konference je zbrati njihova mnenja o poteh do ciljev, pri katerih mora ambicioznost prevladati nad zazrtostjo v probleme, ki pravzaprav niso del nacionalne energetike, pri tem pa najti odgovore na vprašanja:

 1. Kdaj, kdo in kaj je potrebno narediti na nacionalnem nivoju?
 2. Kaj mora storiti panoga za izpolnitev nacionalno zavezujočih energetsko podnebnih ciljev tja do leta 2050?
 3. Predlog potrebnih mehanizmov, investicij in spodbud za doseganje teh ciljev.
 4. Kakšne so prednosti za porabnike in družbo?

 

VSEBINA KONFERENCE

9.00   Dopoldanski del conference

9.00     Prihod in registracija udeležencev konference

9.30     Otvoritev konference in pozdravna nagovora

 1. DEL:

9.45 – 11.45    Kaj ponuja Energetska unija?

11.45 – 12.30 Kosilo

 

12:30 Popoldanski del conference

 1. DEL:

12.30 – 15.20 Nacionalno energetiko ustvarjamo ambiciozno in tvorno!                     

 • Energetski koncept Slovenije
 • Nacionalni vidiki energetike
 • Regulatorni okvirji za doseganje nacionalnih klimatsko-energetskih ciljev
 • Energetski trgi (trajnost, zanesljivost, konkurenčnost, tržni modeli)
 • Raba in oskrba z energijo
 • Energetska omrežja (električna energija, zemeljski plin, daljinska toplota in hlajenje)
 • Nove tehnologije in smeri razvoja storitev za učinkovito izrabo energije

15.20 – 15.35 Zaključki konference

 

15.35 – 18.00 Strokovno druženje