Program EPC 3

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta,
in
Energetska zbornica Slovenije,

ENERGY POLICY CONSIDERATION – RAZMISLEK O ENERGETIKI

National Energy Roadmaps to 2050

Nacionalni energetski kažipoti v 2050

Ljubljana, 24. april 2015

9.00–9.30  (30 min)  Registracija in sprejem udeležencev

9.30–9.45  (15 min)   Otvoritev in pozdravna nagovora

  • Svetovni energetski svet, Franc Žlahtič,
  • Energetska zbornica Slovenije, Marjan Eberlinc

9.45–11.45 (120 min)  I. del:  Kaj ponuja Energetska unija?

1. Violeta Bulc, Evropska komisarka za promet
2. Peter Gašperšič, Klemen Grebenšek, Minister za infrastrukturo Republike Slovenije
3. Alberto Pototschnig, Direktor Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
4. Einari Kisel, Regionalni vodja za Evropo pri sekretariatu Svetovnega energetskega sveta
5. prof. Jean Michel Glachant, Direktor Šole za regulacijo in predstojnik katedre Loyola de Palacio na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah
6. László Varró, Sylvia Beyer, Mednarodna agencija za energijo
7. Vittorio Musazzi, Generalni direktor Evropske mreže operatorjev prenosnih sistemov za zemeljski plin
8. Damjan Međimorec, Podpredsednik Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo
9. Razprava

11.45–12.30  (45 min)  Kosilo

12.30–15.20 (170 min)  II. del: Nacionalno energetiko ustvarjamo ambiciozno in tvorno!

1. Energetski koncept Slovenije, Danijel Levičar, Ministrstvo za infrastrukturo (10 min)
2. Nacionalni vidiki energetike, prof. Alojz Poredoš, Svet za energetiko pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (10 min)
3. Regulatorni okvirji za doseganje nacionalnih klimatsko-energetskih ciljev Irena Praček, Agencija za energijo (10 min)
4. Energetski trgi (trajnost, zanesljivost, konkurenčnost, tržni modeli)  (15 min)

a. Energetski trg v Republiki SlovenijiRobert Golob, GEN-I
b. Dobavitelji energije, Milan Lampret, Geoplin

5. Raba in oskrba z energijo (45 min)

a. Oskrba z naftnimi derivati, Tomaž Berločnik, Petrol
b. Učinkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE), Karlo Peršolja, BORZEN
c. Proizvodnja električne energije, Djordje Žebeljan, HSE
d. Proizvodnja električne energije, Martin Novšak, GEN energija
e. Raba energije v prometu, Matjaž Vrčko, Ministrstvo za infrastrukturo

6. Energetska omrežja (električna energija, zemeljski plin, daljinska toplota in hlajenje) (45 min)

a. Operater prenosnega omrežja električne energije, Aleksander Mervar, Uroš Salobir ELES
b. Operater distribucijskega omrežja električne energije, Matjaž Vodušek, SODO
c. Operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, Franc Cimerman, PLINOVODI
d. Operaterji distribucijskih sistemov zemeljskega plina, Urban Odar, GIZ DZP
e. Regulirani proizvajalci in distributerji toplote, Dejan Koletnik, SDDE, Mojca Kert, PETROL

7. Nove tehnologije in smeri razvoja storitev za učinkovito izrabo energije (35 min)

a. Tehnologije energetskih omrežij, Prof. Igor Papič, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
b. Smeri razvoja novih energetskih storitev za končnega uporabnika, Igor Šalamun, SODO
c. Današnje in prihodnje priložnosti razvoja ter novih produktov slovenske daljinske energetike, Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
d. Okoljska sprejemljivost energetike, Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG

15.20–15.35         8. Sklepi konference z razpravo

15.35–18.00        9. Strokovno druženje