Predstavitev EPC2

Namen in povzetek konference:
World Energy Council, Slovenian Committee Member in Energetska zbornica Slovenije prirejata v sodelovanju z WEC London in mednarodnimi energetskimi strokovnjaki Konferenco: Energy policy consideration – nujnost sodelovanja energetskih politik. Ta dogodek je nadaljevanje strokovnih razprav v okviru konference Energy policy consideration – Present state and development, ki smo jo pripravili 26 septembra 2013 v Ljubljani.
Odziv v Sloveniji in tujini na lansko konferenco je bil vzpodbuda za nov dogodek v okvirjih krovnega naslova Energy policy consideration. Aktualnih snovi za razpravo s področja energetike je vedno več. Te se nanašajo na odločanje v energetiki, ki postaja vse bolj kompleksno, saj je potrebno vrednotiti tudi vse več tveganj. Prepričani smo, da je potreben odprt in poglobljen dialog med oblikovalci energetskih politik. Te vsebinske teme bomo obravnavali na naši naslednji konferenci Nujnost sodelovanja energetskih politik dne 19. maja 2014 v Ljubljani.
Evropsko gospodarsko se bolj kot kadarkoli prej staplja s svetovnimi gospodarstvi.Nekatera od njih presenečajo z gospodarsko rastjo in s tem povezano porabo energije. Potreba po energiji in njena raba se v večini rastočih gospodarstev ne ozira na okoljske cilje. Strateški boj za energetske vire po svetu je dolgoročen in ni naravnan po tržnih oziroma ekonomskih principih »win – win«. Energetska politika Unije potrebuje, za svojo globalni konkurenci izpostavljeno gospodarstvo, dolgoročno stabilno usmerjenost tudi na področju energetske politike in vse kaže, da so njene spremembe in prilagoditve nujne.
Evropska energetska politika je sprejela skupne smeri, ki se zrcalijo v zakonodaji, energetsko podnebnih ciljih in odnosih s tretjimi državami. Gospodarske razmere osemindvajsetih držav Unije se razlikujejo, tako se razlikujejo tudi nacionalne energetske politike.
Unijo sestavljajo regije, v katerih imamo dejansko množico razdrobljenih nacionalnih energetskih politik, ki poskušajo bolj ali manj učinkoviti delovati regionalno. Primeri v Uniji kažejo, da enostranski ukrepi ene države bistveno spremenijo razmere sosednjih držav. V tem geografskem prostoru evropske regije mejijo z nekaterimi državami ali regijami, ki so pomembne za tranzit energentov ali pa imajo pomembna najdišča energetskih virov. Sodelovanje z njimi je pomembno, lahko bi rekli usodno, kljub brezogljično začrtani evropski poti v energetsko prihodnost.
Konferenca bo razpravljala o aktualnem trenutku energetske politike in vsem tistem, kar bi bilo potrebno opredeliti in postaviti ponovno. Nacionalni energetski programi torej niso omejeni le z mejami držav in Unije. Nastajanje nacionalnih politik brez dialoga s sosednjimi državami in regijami ter njihova realizacija je učinkovita in uspešna le kratkoročno. V izogib konfliktom in razmeram »lose – lose« je nuja po sodelovanju nujna.