Vsebina EPC2

9:00 Dopoldanski del conference
9:00 Prihod in registracija udeležencev konference
10:00 Otvoritev konference in uvodni slavnostni nagovori

I. DEL:

10:30 – 12:30 Evropska energetska politika – notranje evropsko in mednarodno sodelovanje
  • Uporaba Evropske energetske zakonodaje in okoljskih ciljev
  • Energetsko sodelovanje znotraj evropskih regij in z zunanjimi partnerji
  • Evropska energetska odvisnost in dialog z zunanjimi partnerji
12:30 – 13:30 Kosilo
13:30 Popoldanski del conference
II. DEL:
13:30 – 15:30 Regionalne energetske politike – realnost sodelovanja
  • Državne energetske strategije kot del evropske energetske politike
  • Medsebojni vplivi energetskih trgov
  • Evropsko regionalno energetsko povezovanje v stvarnosti
15.30 Zaključki konference
Pogovor: Vodenje energetskega sodelovanja
Pogovor je organiziran v nedeljo 18. maja 2014 kot predkonferenčni dogodek za predavatelje udeležence konference.