Djordje Žebeljan

Djordje zebeljan-wecMag. Djordje Žebeljan, vodja službe za Nove tehnologije, energetske politike in investicije v družbi HSE

Djordje Žebeljan, rojen leta 1965 v Beogradu, je po izobrazbi magister strojništva. Že kot študent se je preko IAESTE pridobival praktična znanja v letu 1987 na Societe National des Chenins de Fer Luxembourgeois – CFL v Luksemburgu in leta 1988 nadaljeval na Norveškem v Statkraft Aura Verkene. Po diolomi na Mariborski tehnični fakulteti se je v letu 1988, kot mladi raziskovalec zaposlil na inštitutu Jožef Štefan, nato pa je po dveh letih ponovno odšel na Nizozemsko v DSM Research d.d.. Leta 1992 je magistriral. Leta 1993 se je vrnil v Slovenijo na Fakulteto za strojništvo v Mariboru, kjer je bil pet let asistent za področje Mehanike ter v tem času se je kot DAAD štipendist v letih 1997 in 1998 dodatno strokovno izpopolnjeval na »Lehrstuhl für Technische Mechanik Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen Nürnberg« nato pa se je 1998 za dobro leto zaposlil na JP Elektrogospodarstvo Slovenije Razvoj in inženiring. Številne izkušnje, ki jih je pridobil, so ga leta 1999 pripeljale na Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in dve leti kasneje na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, na prvem je opravljal funkcijo državnega podsekretarja in kasneje nadaljeval na drugem, kot državni sekretarja za področje energetike ter svoje službovanje v državni upravi zaključil kot Generalni direktor Direktorata za energijo na ministrstvu za okolje. Leta 2006 je prišel na HSE ker pokriva področje novih tehnologij in energetskih politik.

Posted in EPC3, EPC4.