Nevenka Hrovatin

Nevenka Hrovatin EPC4Prof. dr. Nevenka Hrovatin je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je podpredsednica SAEE, na EF pa članica senata, predsednica komisije za kadrovske zadeve in habilitacije, vodja raziskovalne skupine „Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU”, vodja skupnega podiplomskega programa Javni sektor in ekonomika okolja, ki ga EF organizira skupaj z Univerzo v Sarajevu ter predstojnica Inštituta za javni sektor. Sodeluje kot članica v uredniških dborih revij Economic and Business Review,Mednarodna revija za javno upravo (Administration) in CEA Journal of Economics. Objavila je več člankov v uglednih mednarodnih revijah (Energy policy, Utilities Policy, Journal of Productivity Analysis, Telecommunicaitons Policy) ter redno sodeluje na številnih mednarodnih konferencah. Leta 2013 je skupaj s soavtorico prof. Jeleno Zorić pejela nagrado ARRS za najboljšo objavo v s področja ekonomije. IAEE ji je zaupal vodstvo programskega odbora Evropske energetske konference, ki bo potekala konec avgusta 2016 v Ljubljani. Za svoje delo na raziskovalnem in pedagoškem področju je leta 2015 prejela zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

V preteklosti je opravljala naslednje vidnejše funkcije: bila je predsednica sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev RS, predsednica Sveta Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, članica Sveta za cene pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, članica Energetskega sveta predsednika vlade RS, članica Sveta za javno-zasebno partnerstvo pri Ministrstvu za finance RS ter prodekanja za mednarodno sodelovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF). Bila je tudi članica nadzornih svetov več slovenskih podjetij in predsednica nadzornega sveta JP Energetika Ljubljana.

Posted in EPC4.