Miran Fužir

Miran Fužir EPC4Miran Fužir, vodja toplarne na Ravnah na Koroškem

Miran Fužir je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. V podjetju Energetika Ravne je dobil redno zaposlitev sredi leta 1996. Do februarja 2000 je delal v oddelku »Razvoj in projektiva«, nato pa je prevzel vodenje Oddelka »Para, topla voda in tekoča goriva«, kjer je še vedno krovna dejavnost soproizvodnja toplote in električne energije, odgovoren pa še za nemoteno, zanesljivo in učinkovito izvajanje procesov proizvodnje vršne daljinske toplote in distribucije porabnikom v mestu in na zaokroženem gospodarskem območju, proizvodnje tehnološke pregrete pare in sanitarne tople vode.

Posted in EPC4.