Milan Lampret

Milan Lampret-webMilan Lampret se je rodil leta 1974 v Ljubljani. Leta 2000 je zaključil univerzitetni študij elektroenergetike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in za diplomsko delo prejel Bedjenčičevo nagrado. Istega leta se je v podjetju Elektro Ljubljana d.d. zaposlil kot inženir v Službi za meritve. Leta 2001 je postal vodja Službe za prodajo upravičenim odjemalcem v novoustanovljeni enoti OE Nakup in prodaja EE, leta 2004 pa pomočnik še direktorja. V tem obdobju je sodeloval pri razvoju dejavnosti nakupa in prodaje EE, vodil in sodeloval v številnih projektih na področju uvajanja informacijske podpore za celoten spekter poslovanja ter bil aktiven pri razvoju produktov. Leta 2011 je v novoustanovljenem podjetju Elektro Energija d.o.o. postal direktor OE Trgovina na drobno ter skrbi za poslovanje s končnimi odjemalci električne energije. Leta 2013 se je zaposlil v družbi Geoplin kot direktor področja trženja zemeljskega plina. Je tudi avtor več člankov, objavljenih v strokovni literaturi.

Posted in EPC3.