Matjaž Vrčko

Matjaz Vrcko-webMag. Matjaž Vrčko je po končani srednji šoli študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za filozofijo in sociologijo, kjer je leta 1989 tudi diplomiral. Podiplomski študij pa je zaključil leta 2001 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Mag. Vrčko je bil najprej zaposlen kot učitelj na Šolskem centru v Novem mestu, nato pa je 8 let delal v oddelku za izobraževanje v izobraževalnem centru REVOZ.

V javni upravi dela od leta 1996. Najprej je bil sekretar za družbene dejavnosti v Mestni občini Novo mesto (leta 1996 in 1997), nato državni sekretar odgovoren za področje investicij in premoženjsko pravnih zadev na Ministrstvu za šolstvo in šport (1997 – 2001). Na Ministrstvu za promet je začel delati leta 2001, najprej kot vodja kabineta ministra, nato vodja Sektorja za evropske in druge sklade in Direktor direktorata za prometno politiko in mednarodne zadeve.

Leta 2006 je bil prerazporejen na Ministrstvo za zunanje zadeve – Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju – zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU. Na predstavništvu je pokrival področje prometa v okviru delovnih skupin H2 (pomorstvo) in H4 (kombinirani prevozi in prometna omrežja). V prvi polovici leta 2008 je tema delovnima skupinama tudi predsedoval.

Leta 2008 se je vrnil na Ministrstvo za promet (kasneje Ministrstvo za infrastrukturo) kjer dela kot sekretar v Službi za mednarodne zadeve. Dela na področjih vse-evropskih prometnih omrežij, prometa v jugo-vzhodni Evropi in ostalih sosednjih državah, prometne politike in določene zakonodaje EU s področja prometa. Med drugim, je tudi vodja delovne skupine za pripravo Strategije razvoja prometa v RS, katere priprava in sprejem je v zaključni fazi.

Posted in EPC3.