Matjaž Vodušek

Matjaz_Vodusek-webMag. Matjaž Vodušek, SODO d. o. o.

Mag. Matjaž Vodušek je svojo univerzitetno diplomo uspešno zagovarjal leta 1993 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Leta 2005 je magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 1993 se je pridružil kolektivu družbe Tovarna dušika Ruše, d. o. o., nato se je v letu 1994 odločil za zamenjavo panoge in 14 let delal na področju telekomunikacij v podjetju Telekom Slovenije, d. d. V začetku leta 2008 je prešel v sektor energetike, kjer je pričel opravljati dela direktorja družbe SODO d. o. o.

Svoje izkušnje je tako pridobival na področju prodaje poslovnim uporabnikom kot vodja prodajne enote in kasneje kot direktor prodajne enote za področje Vzhodne Slovenije ter nazadnje kot direktor prodajne enote Celje. V letu 2008 se je zaposlil pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja, SODO d. o. o., kjer je prevzel mesto direktorja družbe in to funkcijo upravlja še danes.

Državni zbor Republike Slovenije je Mag. Matjaža Voduška imenoval leta 2015 za predsednika Nadzornega odbora Sklada za razgradnjo NEK.

Posted in EPC3.