Karel Lipič

Karel_Lipic-webPredsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije-ZEG

 

 

 

 

Delo/ reference:

  • ustanovitelj društva Slovensko ekološko gibanje – SEG, nevladne okoljske organizacije, ustanovitelj in predsednik  Zveze ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, 2002, največje okoljske NVO, katera združuje 41 društev in 19 zavodov, pobudnik in ustanovitelj Stranke ekoloških gibanj Slovenije – SEG, soustanovitelj  preko 50 društev, 20  neprofitnih zavodov, dveh fundaciji  in dveh zvez
  • pisec številnih člankov v medijih in ekološki reviji OKOLJE, udeleženec domačih vladnih in nevladnih konferenc in sej ter v tujih (na ministrski konferenci vladnih in NVO v Luzernu,Aarhusu, Sofiji itd.), zastopa Zvezo ekoloških gibanj Slovenije – ZEG na številnih konferencah NVO, predavatelj na številnih domačih in mednarodnih posvetovanjih…
  • letno predava na 15-20 krat na okoljskih konferencah /odpadki,sevanja, vode, ..,/ posvetih NVO in šolah,
  • pobudnik in začetnik  delovanja mednarodnega projekta  EKO ŠOLE kot način življenja v Sloveniji (leta 1995)
  • trenutno prisoten pri razreševanju preko 80 večjih  okoljskih problemih v Sloveniji (terminali, JEK, vetrne in HE na Muri, bazne postaje, deponije, GSO)
  • v letih 2005-2008  popisal preko 800 divjih odlagališč v MO Ljubljana , Celje in Murska Sobota ,
  • vodi projekt Ekološke patrulje ZEG-a in brezplačnega EKO telefona 080 18 45 , dnevno je na terenu pri reševanju številnih NIMBY in NIMET efektov, aktivno sodeluje s cca 80 civilnimi iniciativami in društvi pri reševanju okoljskih problemov
  • načrtuje razvoj  Ekološkega centra v okolju eko-kmetij na Veterniku, občina Kozje
  • projektni partner v mednarodnem projektu USE REUS in koordinator Centra ponovne uporabe v Ljubljani
  • projektni partner v mednarodnem projektu INTERREG III A sosedskega programa  Slovenija , Hrvaška in Madžarska 4R+3E čezmejni koncept o ravnanju z komunalnimi odpadki
Posted in EPC3.