Igor Šalamun

Igor Salamun -webDr. Igor Šalamun, univ.dipl.inž.el. je leta 1990 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Univerza v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, Univerza v Ljubljani kjer je leta 1995 magistriral in nato leta 1999 prejel doktorski naziv. Svoje delovne, strokovne in znanstvene izkušnje je pričel nabirati leta 1991 na Institutu “Jožef Stefan”. Leta 1998 se je zaposlil v slovenskem visokotehnološkem telekomunikacijskem podjetju Iskratel d.o.o., kjer je opravljal funkcije vodje službe, produktnega vodje ter projektnega vodje. Leta 2006 je bil imenovan za generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. To funkcijo je opravljal med predsedovanjem Republike Slovenije Evropskemu svetu. Po ustanovitvi Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami RS se je leta 2011 pridružil agenciji kot izvršni direktor za področje energetika. Od leta 2012 pa do leta 2013 je opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Leta 2013 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o. kjer je zaposlen še danes. V svoji profesionalni karieri je bil član sledečih nadzornih in upravnih organov: Nadzorni svet Plinovodi d.o.o., Nadzorni svet HSE d.o.o., Nadzorni odbor Sklada za razgradnjo NEK, predsednik Nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o., predsednik Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke, Upravni odbor Sklada za razgradnjo NEK, član predsedstva Slovenski nacionalni komite World Energy Council. Je tudi ustanovni član Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.

Posted in EPC3.