Igor Papič

Igor Papic-webDr. Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Diplomiral je leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V letih 1994-1996 je bil na izpopolnjevanju pri Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. V letu 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu, Kanada. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS, kakovost električne energije in aktivna elektroenergetska omrežja – SmartGrids.

Trenutno je dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave.

Je IEEE Senior Member, CIGRE Member, Convenor of CIGRE Joint Working Group C4.42/CIRED Continuous assessment of low-order harmonic emissions from customer installations, Vice Chair of IEEE Harmonics Modeling and Simulation Task Force, podpredsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, izobraževanje, industrija, standardizacija in predsednik programskega sveta nacionalne TP za pametna omrežja – SmartGrids.

Telefon: 01 4768 244, GSM: 041 509 703, e-pošta: igor.papic@fe.uni-lj.si, spletna stran: www.fe.uni-lj.si.

Posted in EPC3.