Duška Godina

Duška Godina EPC4Duška Godina, univ. dipl. prav., je svojo poklicno pot začela leta 1997 na Višjem sodišču v Mariboru, leta 2000 pa se je zaposlila kot vodja službe za pravne in splošne zadeve na Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva. V Agenciji za energijo, ki je nacionalni regulativni organ republike Slovenije na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom, je zaposlena od leta 2005. Skoraj ves čas zaposlitve v agenciji je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Dejavno je sodelovala pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter tako pripomogla k razvoju odprtega in konkurenčnega trga z energijo. Pomembno vlogo ima tudi pri oblikovanju slovenske energetske zakonodaje, še posebej se je angažirala pri pripravah sedaj veljavnega energetskega zakona in njegovem sprejemanju. Po nekajmesečnem delovanju kot vršilka dolžnosti direktorja je bila januarja 2016 imenovana za direktorico Agencije za energijo.

Posted in EPC4.