Jože Špiler

Joze Spiler-webIZOBRAZBA Univ. dipl. ing.elektrotehnike

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Diplomiral leta 1977

1977 – 2005 zaposlen v podjetju NEK d.o.o.

2005 2015 zaposlen v podjetju GEN energija

Dela in naloge so obsegale:

 • dela pri pripravi in zagonu NEK
 • vodenje službe za dovoljenja in varnostne analize NEK
 • vodenje tehničnega sektorja raziskav in investicij v GEN energija
 • izvajanje predavanj in svetovalnih misij kot ekspert IAEA

Franc Cimerman

Franc Cimerman-webFranc Cimerman, Ph.D., graduated and obtained his MSc and PhD degrees at the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana, University of Ljubljana. He has worked on the field of natural gas pipeline networks development for more than 15 years. For the last ten years he has worked in the company Plinovodi, d. o. o., where as the director of technical field, he is responsible for development, construction and maintenance of transmission pipeline system.

Peter Gašperšič

Peter Gaspersic-webDr. Peter Gašperšič, rojen 19. septembra 1965 v Novem mestu, je doktor tehniških znanosti s področja gradbeništva. Svojo profesionalno pot je začel na akademskem področju, in sicer kot mladi raziskovalec na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri je tudi diplomiral in za svoje diplomsko delo prejel Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani. Akademska znanja je nadgrajeval v Združenih državah Amerike, kjer se je strokovno ukvarjal s praktičnimi vidiki potresne varnosti konkretnih premostitvenih objektov.
Iz akademskih vod ga je pot vodila v gospodarstvo, kjer je sedem let delal kot vodja več investicijskih projektov gradenj ter inženiringa gradenj za različne investitorje. Pri tem delu se je natančno seznanil z vsemi vidiki operativnega vodenja projektov v gradbeništvu: pridobivanje del, projektiranje, izvedba in nadzor.
Poslovno kariero je nadaljeval v slovenski državni upravi, kjer je v desetih letih opravljal vrsto vodilnih nalog, od vodenja sektorja in direktorata, do opravljanja nalog državnega sekretarja, vse na področju prometa, infrastrukture in graditve. Gre torej za strokovnjaka, ki s svojimi delovnimi izkušnjami na ministrstvo za infrastrukturo prinaša tako rekoč idealno zmes akademskih kompetenc, izkušenj dela v gospodarstvu pri vodenju investicijskih projektov ter strateške vizije urejanja sistemskih vprašanj na delovnem področju ministrstva.

 

Damjan MEĐIMOREC

Damjan MEĐIMORECDamjan MEĐIMOREC

ENTSO-E Vice-President

 

 

Damjan Medimorec has been closely involved in the development of European electricity TSO associations from 2001 as member of their different bodies. From the establishment of ENTSO-E he was a Board member and since 2013 he is ENTSO-E Vice President.

He has been active in Croatian electricity sector for more than 20 years. Last 10 years on management positions in Croatian Transmission System Operator Ltd. (HOPS) and its predecessors he has been in charge of international & regulatory affairs and transmission system & market development. Currently he is Executive Office Director of HOPS.

He actively participated in negotiating process for accession of Croatia to EU (Chapters Energy and TEN) and in several regional projects, some of them being transformed into TSO service companies (e.g. SEE CAO where he is Chairman of Board of Directors).

He holds Masters degree in Electricity Engineering from Zagreb University.

Milan Lampret

Milan Lampret-webMilan Lampret se je rodil leta 1974 v Ljubljani. Leta 2000 je zaključil univerzitetni študij elektroenergetike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in za diplomsko delo prejel Bedjenčičevo nagrado. Istega leta se je v podjetju Elektro Ljubljana d.d. zaposlil kot inženir v Službi za meritve. Leta 2001 je postal vodja Službe za prodajo upravičenim odjemalcem v novoustanovljeni enoti OE Nakup in prodaja EE, leta 2004 pa pomočnik še direktorja. V tem obdobju je sodeloval pri razvoju dejavnosti nakupa in prodaje EE, vodil in sodeloval v številnih projektih na področju uvajanja informacijske podpore za celoten spekter poslovanja ter bil aktiven pri razvoju produktov. Leta 2011 je v novoustanovljenem podjetju Elektro Energija d.o.o. postal direktor OE Trgovina na drobno ter skrbi za poslovanje s končnimi odjemalci električne energije. Leta 2013 se je zaposlil v družbi Geoplin kot direktor področja trženja zemeljskega plina. Je tudi avtor več člankov, objavljenih v strokovni literaturi.

Igor Papič

Igor Papic-webDr. Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Diplomiral je leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V letih 1994-1996 je bil na izpopolnjevanju pri Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. V letu 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu, Kanada. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS, kakovost električne energije in aktivna elektroenergetska omrežja – SmartGrids.

Trenutno je dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave.

Je IEEE Senior Member, CIGRE Member, Convenor of CIGRE Joint Working Group C4.42/CIRED Continuous assessment of low-order harmonic emissions from customer installations, Vice Chair of IEEE Harmonics Modeling and Simulation Task Force, podpredsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, izobraževanje, industrija, standardizacija in predsednik programskega sveta nacionalne TP za pametna omrežja – SmartGrids.

Telefon: 01 4768 244, GSM: 041 509 703, e-pošta: igor.papic@fe.uni-lj.si, spletna stran: www.fe.uni-lj.si.

Robert Golob

Robert Golob-webRobert Golob, Ph.D., President of the Management Board

One of the leading experts on energy matters in Slovenia, he completed his undergraduate education at the Faculty of Electrical Engineering in 1989, his master’s degree three years later, and
his doctoral education in 1994. His areas of expertise include the functioning and deregulation of the electricity system, and the restructuring of the electricity industry and electricity markets. After receiving his doctoral degree, he was awarded a Fulbright grant for a visiting position at the Georgia Institute of Technology
in Atlanta. In 1997, he was employed as an assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering of the University of Ljubljana. In 1998, he was appointed head of a negotiation team working on the EU’s energy policy. From 1999 to 2002, he was State Secretary for Energy Matters and helped draft several important energy acts. He has written numerous publications and papers on markets, the optimization of energy sources and electricity system planning. He has also managed several basic research and industry-applicable projects for the Slovenian energy sector. In 2002, he founded and became the general manager of Istrabenz Gorenje (now IGES).
Mr. Golob is an associate professor at the Faculty of Electrical Engineering at the University of Ljubljana. In 2011, he started a new five-year term as President of the Management Board of GEN-I, a position he has held since 2006.

Urban Odar

Urban Odar-webMag. Urban Odar attained a Master Science Degree in Economics – Management and Organisation at the Faculty of Economics as well as Bachelor Science Degree in Mechanical Engineering. He has been employed at ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., which is, among other activities, also a system operator for natural gas distribution. He has more than 15 years experience in the areas of development and operating of distribution networks, regulation and technical rules. Since 2008 he has been a director of the Slovenian Economic Interest Grouping for Natural Gas Distribution, whose members are all the system operators for natural gas distribution in Slovenia.

Karlo Peršolja

Karlo Persolja-webMag. Karlo Peršolja je direktor slovenskega operaterja z električno energijo, družbe Borzen, d.o.o. Ima več kot 30-let izkušenj s področja energetskih trgov, pri čemer izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu. Aktivno sodeluje na različnih domačih in evropskih energetskih projektih ter je član različnih strokovnih združenj, med drugim EuroPex in APEX, poleg tega pa redno predava v slovenskem in evropskem prostoru ter je avtor številnih strokovnih člankov.

Karel Lipič

Karel_Lipic-webPredsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije-ZEG

 

 

 

 

Delo/ reference:

 • ustanovitelj društva Slovensko ekološko gibanje – SEG, nevladne okoljske organizacije, ustanovitelj in predsednik  Zveze ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, 2002, največje okoljske NVO, katera združuje 41 društev in 19 zavodov, pobudnik in ustanovitelj Stranke ekoloških gibanj Slovenije – SEG, soustanovitelj  preko 50 društev, 20  neprofitnih zavodov, dveh fundaciji  in dveh zvez
 • pisec številnih člankov v medijih in ekološki reviji OKOLJE, udeleženec domačih vladnih in nevladnih konferenc in sej ter v tujih (na ministrski konferenci vladnih in NVO v Luzernu,Aarhusu, Sofiji itd.), zastopa Zvezo ekoloških gibanj Slovenije – ZEG na številnih konferencah NVO, predavatelj na številnih domačih in mednarodnih posvetovanjih…
 • letno predava na 15-20 krat na okoljskih konferencah /odpadki,sevanja, vode, ..,/ posvetih NVO in šolah,
 • pobudnik in začetnik  delovanja mednarodnega projekta  EKO ŠOLE kot način življenja v Sloveniji (leta 1995)
 • trenutno prisoten pri razreševanju preko 80 večjih  okoljskih problemih v Sloveniji (terminali, JEK, vetrne in HE na Muri, bazne postaje, deponije, GSO)
 • v letih 2005-2008  popisal preko 800 divjih odlagališč v MO Ljubljana , Celje in Murska Sobota ,
 • vodi projekt Ekološke patrulje ZEG-a in brezplačnega EKO telefona 080 18 45 , dnevno je na terenu pri reševanju številnih NIMBY in NIMET efektov, aktivno sodeluje s cca 80 civilnimi iniciativami in društvi pri reševanju okoljskih problemov
 • načrtuje razvoj  Ekološkega centra v okolju eko-kmetij na Veterniku, občina Kozje
 • projektni partner v mednarodnem projektu USE REUS in koordinator Centra ponovne uporabe v Ljubljani
 • projektni partner v mednarodnem projektu INTERREG III A sosedskega programa  Slovenija , Hrvaška in Madžarska 4R+3E čezmejni koncept o ravnanju z komunalnimi odpadki