Andraž Šavli

Andraz Šavli EPC4Andraž Šavli je pomočnik direktorja energetskega področja v podjetju Borzen. V preteklih letih je bil odgovoren za področje organiziranja trga, ki zajema izvajanje različnih nalog operaterja trga, ki so bistvene za ustrezno delovanje trga z elektriko. Vodil je projekte sprejemanja pravil za delovanje trga z elektriko in vzpostavitve izravnalnega trga ter projekte razvoja informacijskih sistemov, ki se uporabljajo pri operaterju trga za izvajanje nalog gospodarske javne službe. Sodeluje v mednarodnih organizacijah, kot na primer Europex in je predsednik sekcije za izmenjavo podatkov IPET pri Energetski zbornici Slovenije.

Posted in EPC4.