skladno s 3. odstavkom 13. člena Statuta Društva, vas vabim na Občni zbor Društva Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC).

Občni zbor bo v petek, 17. marca 2017, ob 10 uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, dvorana C (1. nadstropje), Dimičeva 13 v Ljubljani.

Na zboru bomo:

  1. Obravnavali stanje SNK WEC in imenovanje zakonitega zastopnika
  2. Obravnavali poročilo o minulem delu ter finančno poročilo
  3. Obravnavali prihodnje oblike delovanja SNK WEC
  4. Obravnavali potrebne statutarne spremembe SNK WEC.

Glede na 14. člen Statuta je Občni sklepčen, če je prisotnih polovica članov. Če obči zbor ni sklepčen, se zasedenje odloži za 30 minut. Po tem času je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov društva.

Ljubljana, 8. marec 2017

v imenu pobudnikov : dr. Franc Žlahtič

 

  • EPC 1